Blog

Prowadzę małą firmę jednoosobową. Czy ciążą na mnie obowiązki w zakresie BHP lub PPOŻ?

Posted by:

Obowiązki związane z BHP obciążają przede wszystkim pracodawców, czyli osoby zatrudniające pracowników. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, nie ma głównych obowiązków – szkoleń BHP, badań lekarskich, ocen ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych.

Jeżeli natomiast zatrudnia inne osoby na podstawie umów cywilnych, wtedy ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych osób. Jeżeli na terenie zakładu pracują pracownicy innego pracodawcy, to właściciel również powinien zapewnić bezpieczeństwo warunków pracy. Przykładowo przepisy prawa budowlanego nie dotyczą pracodawców, a właścicieli lub użytkowników budynków, więc wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej jest obowiązkiem niezależnie od statusu pracodawcy.

Ochrona przeciwpożarowa jest obowiązkiem właściciela budynku, użytkownika lub zarządcy, więc nawet przy prowadzeniu działalności jednoosobowej należy zadbać o bezpieczeństwo pożarowe obiektu

0


About the Author:

Admin :