Dofinansowania z ZUS-u na poprawę warunków bhp

UZYSKAJ ZWROT KOSZTÓW Z ZUS NAWET DO 500 000 ZŁ !

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Dofinansowanie ZUS – BHP

 

Chcesz poprawić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie? Taką możliwość daje ci Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych oferując dotację na bhp (zwrot kosztów nawet do 500.000 zł!).

Jak widać – dofinansowania ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) mają szerokie zastosowanie – od projektów o charakterze doradczym aż po inwestycyjne. Dotacja może też dotyczyć projektów inwestycyjno-doradczych.

Już dziś możesz złożyć wniosek o znaczące dofinansowanie ZUS na zakup:

 • wózka widłowego,
 • podnośnika koszowego samojezdnego,
 • lub innego urządzenia zmniejszającego obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.

W ramach dofinansowania możesz również:

 • zmodernizować maszyny,
 • zakupić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • zakupić osłony dźwiękochłonne,
 • zakupić urządzenia i elementy wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej.

Jeśli więc prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś płatnikiem składek i chciałbyś sięgnąć po dotacje ZUS, możemy ci w tym skutecznie pomóc. Opracujemy i złożymy stosowny wniosek o dofinansowanie z ZUS na BHP w twoim imieniu. Zajmiemy się zebraniem niezbędnych dokumentów oraz danych, które potrzebne są do uzyskania dofinansowania.

W ramach wniosku wykonamy:

 • analizę stanu bhp,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • dokumentację niezbędną do złożenia wniosku
 • i wiele innych wymaganych dokumentów.

Z Państwa strony potrzebujemy tylko:

 • ofert na wnioskowane dofinansowanie,
 • informacji o danych i specyfice firmy.

Ponadto w ramach naszej oferty możemy zaproponować profesjonalne szkolenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: wstępnych, okresowych oraz specjalistycznych (z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej). Oprócz tego mamy uprawnienia do przygotowywania dokumentacji powypadkowej oraz oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy. Zajmujemy się bowiem wszystkimi grupami zawodowymi.

Gdy więc zależy ci na tym, aby dotacja ZUS na bhp w pracy trafiła do ciebie – zaufaj takim specjalistom jak my! Dofinansowani z ZUS może wesprzeć również i twoją działalność gospodarczą!

Możemy również zaproponować Państwu umowę nadzoru, w ramach której otrzymają Państwo GRATIS:

 • bezpłatne szkolenia wstępne i okresowe,
 • opracowanie instrukcji bhp oraz oceny ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • kontrole stanu bhp i ppoż.,
 • bieżące konsultacje.

ZUS dotacje BHP