Wydatek energetyczny

DIWOS wysiłek energetyczny

Praca fizyczna, tak jak każda inna czynność wykonywana w naszym życiu, wiąże się z utratą energii. Dzienne normy energetyczne dla dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny różnią się w zależności od wieku, trybu życia, masy ciała i wielu innych czynników. Jednym z głównych elementów determinujących utratę energii, a co za tym idzie – dzienne zapotrzebowanie na wartości energetyczne, które organizm musi przyswoić – jest intensywność wykonywanych czynności. Wydatek energetyczny zależy od tego, jakie czynności wykonujemy, w jakim czasie i z jaką intensywnością.


Czym jest wydatek energetyczny

Wydatek energetyczny służy do szacowania stopnia ciężkości wysiłku fizycznego z uwagi na ilość straconej energii potrzebnej do wykonywania danej czynności przez określony czas. Wydatek energetyczny mierzony jest w kilokaloriach (kcal) lub kilodżulach (kJ). W przypadku pracy fizycznej, ocena wydatku energetycznego zależy od wielu czynników.
Zaliczyć należy do nich przede wszystkim:

  • intensywność wykonywanej pracy,
  • rodzaj poszczególnych obowiązków,
  • pozycję, w jakiej wykonywane są poszczególne czynności (klęcząca, siedząca, stojąca itp.),
  • zaangażowanie poszczególnych części ciała w pracę (ramiona, dłonie, nogi, całe ciało).

Obliczanie wydatku energetycznego

Aby w prawidłowy sposób obliczyć wydatek energetyczny, a co za tym idzie – odpowiednio zaklasyfikować pracę na danym stanowisku do odpowiedniej kategorii, należy korzystać z jednej z kliku dostępnych metod obliczeniowych. Wielu specjalistów stosuje metodę chronometrażowo-tabelaryczną, zwaną także metodą Lehmanna. Odnosząc się do danych zawartych w tabelach, dotyczących wykonywania poszczególnych czynności w odpowiednich pozycjach, następuje oszacowanie wydatku energetycznego i zaklasyfikowanie danej czynności w następujących kategoriach:

  • bardzo lekkiej,
  • lekkiej,
  • umiarkowanej,
  • ciężkiej,
  • bardzo ciężkiej.