Przydatne linki

Centralny Instytut Ochrony Pracy
www.ciop.pl

 

Państwowa Inspekcja Pracy
www.pip.gov.pl

 

Główny Inspektorat Sanitarny
www.gis.gov.pl

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gunb.gov.pl

 

Inspekcja Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pl

 

Inspekcja Transportu Drogowego
www.gitd.gov.pl

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

 

Urząd Dozoru Technicznego
www.udt.gov.pl

 

Kodeks Pracy
http://www.poradnik-praca.pl/prawo-pracy/kodeks-pracy

 
przydatne linki BHP
przydatne linki BHP