Poprawa warunków bhp – pozyskaj dotację z ZUS-u

Odpowiednie warunki bhp w zakładzie pracy to bardzo ważna rzecz. Utrzymanie właściwego bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Dlatego program, który wprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma na celu poprawę warunków bhp zarówno w mikro i małych zakładach pracy, jak i w średniej wielkości firmach oraz w dużych przedsiębiorstwach. Wszystkie podejmowane przez przedsiębiorców działania wpływające na lepsze warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które można sfinansować z dotacji z ZUS-u, muszą mieć na celu utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Dlatego można ubiegać się o środki na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, doradczym lub inwestycyjno-doradczym. Poprawa warunków bhp może polegać zatem na inwestycji w modernizowanie maszyn (linii produkcyjnej), zakupienie środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej. ZUS dofinansowuje także kupno osłon dźwiękochłonnych i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej. Na poprawienie warunków BHP wpłynąć może także zakup wózka widłowego lub jakiejkolwiek innej maszyny czy sprzętu, które zmniejszą obciążenie układu szkieletowo-mięśniowego.

W zależności od ilości zatrudnionych pracowników można uzyskać nawet do 500 000 zł na projekty inwestycyjno-doradcze.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów
Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent dofinansowania Doradczych (w PLN) Inwestycyjnych
(w PLN)
Inwestycyjno-doradczych (w PLN)
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże Przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy można więc poprawić z pomocą środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z naszej strony każdy przedsiębiorca może liczyć na fachowe wsparcie w zakresie opracowania i złożenia wymaganego wniosku. W ramach tej usługi wykonujemy analizę BHP oraz ocenę ryzyka zawodowego, przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku oraz wszystkie inne potrzebne dokumenty. Ze strony klientów z kolei potrzebujemy tylko informacji o specyfice firmy, którą prowadzą, jej najważniejszych danych oraz ofert na wnioskowane dofinansowanie. Warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy można poprawić na wiele sposobów, a tylko do wnioskodawcy należeć będzie decyzja na jaki wariant się zdecyduje.

W zależności od ilości zatrudnionych osób można wnioskować nawet o 500.000 zł na projekty inwestycyjno-doradcze. Przy właściwych warunkach obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy uniknie się niepotrzebnych wypadków w pracy oraz zmniejszy się zagrożenie chorobami zawodowymi.

W ramach wniosku inwestycyjnego można ubiegać się o:

 • zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
 • zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych,
 • zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk,
 • zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa,
 • zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
 • zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 • zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych,
 • zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze,
 • zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej,
 • zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości,
 • zakup i instalacja urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów,
 • zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie 14, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń.
 • zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 • zakup środków ochrony indywidualnej modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.