Nadzór bhp i ppoż.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba BHP.

Nadzór bhp wykonujemy w ramach:

  • umów stałych dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej. W ramach umowy dotyczącej stałej obsługi bhp oferujemy szereg bezpłatnych usług (bezpłatne szkolenia wstępne, okresowe, opracowywanie instrukcji bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, kontrole stanu bhp i ppoż., bieżące konsultacje).
  • jednorazowych zleceń.

Do naszych głównych działań należy, które obejmuje nadzór bhp:

 • 1. Reprezentowanie Klienta
   • reprezentowanie Klientów przed państwowymi instytucjami kontroli;
   • zgłaszanie klientów do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
   • odpowiadanie na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy;
   • odpowiadanie na nakazy Państwowej Inspekcji Pracy;
   • odpowiadanie na nakazy Państwowej Straży Pożarnej.
 • 2. Szkolenia
   • przeprowadzanie szkoleń wstępnych;
   • przeprowadzanie szkoleń okresowych dla wszystkich grup zawodowych;
   • szkolenia pracowników odpowiedzialnych za gaszenie pożarów i bezpieczną ewakuację z obiektu;
   • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w firmie;
   • konsultacje i przygotowywanie programów szkoleń stanowiskowych .
 • 3. Prowadzenie dokumentacji
   • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z BHP (zarządzenia, regulaminy i innych przepisy wewnętrzne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej; instrukcje pierwszej pomocy; zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej; instrukcje stanowiskowe);
   • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej dla GUS;
   • pełna obsługa postępowań powypadkowych obejmująca sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy.
 • 4. Ocena zagrożeń oraz ryzyka zawodowego
   • identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy;
   • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.
   • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP, oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych;
   • sporządzanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na określonych stanowiskach pracy;
 • 5. Ochrona przeciwpożarowa
   • Przeprowadzamy audyty wewnętrzne pod względem wymagań przeciwpożarowych;

Chcąc sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom Klientów, wciąż podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe i dostosowujemy ofertę do Państwa indywidualnych potrzeb. Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania o sprawowany przez nas nadzór bhp prosimy o kontakt.