Blog

Czy kwestie ppoż. są uregulowane konkretnymi przepisami? Jakimi?

Posted by:

Najważniejsze kwestie ochrony przeciwpożarowej regulowane są przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Komplet przepisów regulujących kwestie ppoż. znajdziecie Państwo w dziale Akty Prawne.

0


About the Author:

Admin :