Blog

Czy kwestie BHP są uregulowane konkretnymi przepisami? Jakimi?

Posted by:

Kwestie BHP reguluje przede wszystkim dział X Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowe kwestie regulowane są przez szereg innych ustaw i rozporządzeń, które znajdziecie Państwo w dziale Akty Prawne.

0


About the Author:

Admin :