Blog

Jak często trzeba robić szkolenia okresowe

Posted by:

Pierwsze szkolenie bhp pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe musi przejść szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż. Następny termin uzależniony jest od stanowiska jakie pracownik zajmuje. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp powinno odbyć się do roku od pierwszego szkolenia. Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ten czasookres wynosi pół roku. Następnie czasookresy kształtują się następująco:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach bhp) co 1 rok. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat

0


About the Author:

Admin :